Recent Submissions

 • Üçüncü Parti Lojistik Firma Seçiminde Q Seviyeli Bulanık TOPSIS Uygulaması 

  Pınar, Adem (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Küresel rekabet ortamında işletmeler kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek için temel uzmanlık alanları dışında kalan lojistik faaliyetler için en uygun üçüncü parti lojistik firmayı seçme durumundadır. Bu seçimi yapacak ...
 • Belirsizlik Altında Kaynak Kısıtlı Çok Modlu Çoklu Proje Çizelgeleme 

  Soysal, Serdar; Dengiz, Berna; Atalay, Kumru Didem (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Bu makalede, faaliyet sürelerinin stokastik olması durumunda, kaynak kısıtlı çok modlu çoklu proje çizelgeleme problemi (KKÇMÇPÇP) ele alınmaktadır. Geliştirilen modelin amacı, öncüllük ilişkileri ve kaynak kısıtlarına ...
 • Elektrik Üretim Santrallarında İş Güvenliği Uzmanı Seçiminde Hibrit Bir Karar Modeli 

  Erol, Emel; Özcan, Evrencan; Eren, Tamer (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Günümüzde özellikle elektrik üretim santralları gibi sürekli üretim tesislerinde bakım prosesinin önemi giderek artmaktadır. Elektrik üretim santrallarında yapılan bakım işlemleri süresince iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ...
 • An Overview of Agri-food Supply Chains in the Covid-19 Pandemic Period 

  Ekinci, Esra; Çayır, Berrak; Arifoğlu, Burak; Öztürkoğlu, Yücel (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Due to the global pandemic, which has recently spread all over the world, supply chain resilience and flexibility of industries became more important than ever. Due to the COVID-19 outbreak, both the in increase in consumption ...
 • Afet Lojistiğinde Üç Aşamalı Karma Tamsayılı Bir Model Önerisi 

  Soyöz, Hüseyin; Özyörük, Bahar (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Dünyada ve Türkiye’de afet nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı günden güne artmaktadır. Ölen insanların bir kısmı afet esnasında bir kısmı ise afet sonrasındaki yetersizlikler sebebiyle hayatını kaybetmektedir. ...
 • Bakım için Makine Öğrenme Tekniklerinin Analizi ve Bir Uygulama 

  Calayır, Gözde Nur; Kabak, Mehmet (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Bakım, her üretim kuruluşunda olması gerekli bir faaliyet olarak kabul edilirken, günümüzde ise ilave olarak şirketin gelir ve giderlerini etkileyen kritik bir işletme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Makine öğrenmesi ...
 • Intuitionistic Fuzzy Green Supplier Selection and an Application in the Machine Manufacturing Sector 

  Zaralı, Fulya (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Green Supplier Selection is a mandatory function of green supply chain management and has an strategic importance for enterprises to preserve their competitiveness. GSS is an important element in the pass to sustainable ...
 • Yüksek Seviyeli Radyoaktif Maddelerin Taşınmasında Hata Ağacı Analizi Yönteminin Kullanımın İncelenmesi 

  Erdoğan, Furkan; Eraslan, Ergün (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Radyoaktif maddeler, sahip oldukları potansiyel risk büyüklüğü göz önüne alındığında, kaza olması durumunda acil müdahale gerektiren tehlikeli maddeler sınıfında yer almaktadır. Kaza sonrasında, dünya genelinde kayda geçen ...
 • Bakım Ekiplerinin En Kısa Yoldan Santrallara Ulaşımı: Hidroelektrik Santral Örneği 

  Danışan, Tuğba; Özcan, Evrencan; Eren, Tamer (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Elektrik santralları bir ülkenin enerji arzının karşılanmasına hizmet eden önemli tesislerdir. Elektrik enerji talebinin sürekli olması nedeniyle elektrik üretiminin de kesintisiz olması gerekmektedir. Bu durum santralların ...
 • Development of a New Model of Gross Domestic Product Forecasting 

  İç, Yusuf Tansel; Civelek, Hakan (Journal of Turkish Operations Management, 2021-06)
  Economic growth is a result of the increase in real Gross Domestic Product (GDP). Countries or international organizations estimate economic growth to predict the future cycle of the economy. Thus, decision-makers will be ...