Show simple item record

dc.contributor.advisorARAZ, Mehmet Ali Kılay
dc.contributor.advisorNAJA, Suha
dc.contributor.authorHÖKELEKLİ, Kadriye
dc.date.accessioned2021-08-18T12:39:14Z
dc.date.available2021-08-18T12:39:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2677
dc.description.abstractBu çalışma, Arap dilinde söylem/hitap olgusunun niteliği, çeşitleri ve bağlamlarının tavsifi ile, konuşma diline pratik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Betimleyici, çıkarımsal ve pragmatik yöntemlerden yararlanılmış olan bu çalışmada, söylemin mahiyeti ve görevi, düzeyleri ve vasıfları, bağlamları ve gereklilikleri, genel olarak incelenmiştir. Giriş, üç bölüm, sonuç ve eklerden oluşan çalışmada, birinci bölüm Arap dili ile söylem dilinin özelliklerini, ikinci bölüm söylemin düzeylerini, üçüncü bölüm ise söylemin bağlamlarını ele almaktadır. Ekler bölümünde verilen orijinal örnek metinler ile anlatılanlar somutlaştırılmıştır. Üslupbilimin verilerinden yararlanmış olan bu çalışmanın, Arap dilini öğrenen ve konuşanlara verimli iletişim kurma hususunda yararlı olması umulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to provide practical benefit to the spoken language, by describing of the nature, types and contexts of discourse in the Arabic language. In this study that used descriptive, inferential and pragmatic methods, the nature and function of the discourse, its levels and characteristics, its contexts and requirements are generally examined. In this study which consists of introduction, three chapters, conclusion and appendices; the first part discussed the qualities of Arabic and discourse language, the second part classed the levels of discourse, the third part briefly introduced the contexts of discourse. Finally, by the original sample texts given in the appendices, what has been described is embodied. By this study which has benefited from the data of the science of linguistic stylistics, it is hoped that it will be useful for learning Arabic language and effectively communicating for its speakers and non native speakers.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectArapça, Bağlam, Düzey, Söylemtr_TR
dc.subjectArabic, Context, Discourse, Leveltr_TR
dc.titleArap Dilinde Söylem, Düzeyleri ve Bağlamlarıtr_TR
dc.title.alternativeStyles Of Discourse In Arabic, Its Levels and Contextstr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International