Show simple item record

dc.contributor.advisorAR, İlker Murat
dc.contributor.authorYILDIRIM, Ercan
dc.date.accessioned2021-08-19T11:11:15Z
dc.date.available2021-08-19T11:11:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2683
dc.description.abstractAçık yenilik modeli organizasyonlar için yenilik yapısını kurmakta önemli bir yoldur ve birçok fayda sağlamaktadır. Gerek araştırma gerekse uygulama alanları açısından oldukça fazla ilgi görmektedir. Açık yeniliğin itici güçleri ve türleri ile açık yenilik projeleri yapısı konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, açık yeniliğin teorik kavramlarının ve terminolojisinin anlaşılmasına yardımcı olmakta ve yararlı bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, uygun yenilik yapısının oluşturulması için, açık yenilik aşamalarının uçtan uca bir analizini yapmak ve yenilik türünün belirlenmesi (açık ya da kapalı), açık yenilik türünün belirlenmesi (içe doğru, dışa doğru, ya da birleşik) ve işbirliği türünün belirlenmesi (bilime dayalı ya da pazara dayalı) süreçlerini ardışık olarak bağlayarak bir karar verme modeli geliştirmektir. Bunun için entegre bir Delphi tekniği ve bulanık Analitik Ağ Süreci yöntemi kullanılmıştır. Her bir süreç için kriterler kapsamlı literatür taraması ile belirlenmiş ve üç turlu Delphi tekniğinin uygulanmasıyla değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Her aşama için kriter ilişkileri uzman değerlendirmesi ile belirlenmiş, ardından ikili karşılaştırma süreci uygulanmış ve son olarak bulanık Analitik Ağ Süreci metodu uygulanarak ağırlıklar ve sıralamalar oluşturulmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, açık yenilik yaklaşımı ile bir yenilik yapısı kurma kararı için en önemli kriter açık yenilik farkındalık'dır. Daha sonra, bir açık yenilik projesinin yapısını oluşturmada açık yenilik türünü seçme kararı için en önemli kriter bilgi edinme olarak belirlenmiştir. Son olarak, bir açık yenilik projesi yapısı oluşturmada işbirliği türünün seçimi için en önemli kriterin ağ oluşturma kriteri olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma, yenilik projelerinde uygun yapının oluşturulması için bir karar verme modeli önermekte ve açık yenilik projelerine kaynak tahsisinden kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda etkilere sahip olarak açık yenilik projelerinin uygun yapıda oluşturulmasındaki belirsizliklerin azaltılmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Çalışma, açık yenilik ve ilgili kavramları hakkında ayrıntılı bir analiz sağlama, açık yenilik süreçlerini uçtan uca bir yaklaşım ile birbirine bağlama ve uygun yenilik yapısının kurulması için bir karar verme modeli sağlama açısından benzersizdir.tr_TR
dc.description.abstractOpen Innovation (OI) model is an important way of setup of the innovation structure for organizations and provides several benefits. It has gained quite a lot of attention both in terms of research and practical areas. There are many studies for the drivers of OI and its types and the structure for OI projects. These studies give useful insights and help in building an understanding of theoretical concepts and terminology of OI. The aim of this study is to make an end-to-end analysis of OI stages for the suitable setup of innovation structure and develop a decision making model by linking the processes of determining innovation type (open vs. closed), OI type (inbound vs. outbound vs. coupled) and collaboration type (science-based vs. market-based) in three consecutive stages. For that, an integrated Delphi technique and Fuzzy Analytical Network Process (FANP) method was used. Criteria for each process was determined from the extensive literature review and evaluated and finalized with the application of a three round Delphi technique. Criteria relationships for each stage were determined by expert evaluation, followed by the pairwise comparison process and finally the application of FANP method for determining the weights and rankings. According to results of this study, the most important criterion for decision of setting up an innovation structure with OI approach is open innovation awareness. Then, the most important criterion for decision of selecting the OI type for setup of an OI structure is knowledge acquisition. Finally, the most important criterion for the selection of collaboration type for setup of an OI structure is network building. The study, as a result, proposes a decision making model for determining the suitable innovation structure for innovation projects and aims to support in reducing the uncertainities in the setup of the OI structure by having impacts on various areas ranging from resource allocation to the development of inter-institutional cooperation. The study is unique in providing a detailed analysis on OI and its related concepts, linking OI processes to each other in an end-to-end perspective and providing a decision making model for setting up the suitable innovation structure.
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectOpen Innovation, Decision Making Model, Fuzzy Analytic Network Process, Collaboration Typetr_TR
dc.subjectAçık Yenilik, Karar Verme Modeli, Bulanık Analitik Ağ Süreci, İşbirliği Türütr_TR
dc.titleDetermining Suitable Innovation Structure With Open Innovation Approach: An Application of a Decision Making Modeltr_TR
dc.title.alternativeUygun Yenilik Yapısının Açık Yenilik Yaklaşımı ile Belirlenmesi: Bir Karar Verme Modeli Uygulamasıtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International