Show simple item record

dc.contributor.advisorMERCAN, Muhammed Hüseyin
dc.contributor.authorATALAY AKKAŞ, Serap
dc.date.accessioned2021-09-01T10:28:00Z
dc.date.available2021-09-01T10:28:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2692
dc.description.abstractTürkiye, 2012 yılında toplam insani yardım açısından dünyada dördüncü sırada yer aldı. Bir yıl sonra, gayri safi milli gelirinin %0,21'ine tekabül eden insani yardım miktarı ile Türkiye, en cömert ülke oldu. Türkiye, 2017'de ilk kez toplam insani yardım hacmi açısından ABD'yi geçti ve sadece Batılı olmayan bağışçılar arasında değil, aynı zamanda tüm ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Bu tez, 2003-2018 yılları arasında Türkiye'nin insani yardımını analiz etmekte ve Türkiye'nin neden insani yardım sağladığını ve kimlik ve normların Türkiye'nin insani yardımla ilgili kararını nasıl şekillendirdiğini araştırmaktadır. Metodoloji açısından bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi, süreç izleme metodu ve vaka çalışmaları yoluyla araştırma sorusunu ele almaktadır. Tezin teorik temeli, uluslararası toplumdaki aktörlerin kimliklerinin ve normlarının rollerine özellikle dikkat eden inşacı teoridir. Somali ve Suriye'deki karmaşık insani krizlere ve Pakistan'daki doğal afetlere yönelik Türkiye'nin insani yardımları bu çalışmada seçilen üç vakadır. Bu üç vaka çalışması, Türkiye'nin beklenmedik doğal afetle ilgili acil durumlardan uzun süreli insani krizlere kadar uzanan farklı insani bağlamlarda insani yardımını analiz etmek ve karşılaştırmak için seçilmiştir. Çalışmanın bulgularına dayanarak; Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri dönemindeki insani yardım politikasını temel olarak insani ve tarihi sorumluluk, İslami dayanışma, savunmasızları koruma ve karşılıklı ortaklık normlarının şekillendirdiği ileri sürülebilir.tr_TR
dc.description.abstractTurkey was ranked first among non-DAC donors and fourth in the world in terms of total humanitarian aid in 2012. After a year, with a contribution value for humanitarian aid of 0.21% of its gross national income, Turkey was the most generous country in 2013. For the first time, Turkey surpassed the United States in terms of total humanitarian aid volume in 2017 and ranked first not only among non-Western donors, but also among all countries. This thesis analyzes Turkey's humanitarian aid between 2003 and 2018, asks why Turkey provides humanitarian aid, and how norms and identity shape the country's humanitarian aid decisions. In terms of methodology, qualitative research methods used to address the research question of this exploratory study through discourse analysis, process tracing method, and case studies. The theoretical base of the thesis is the constructivist theory that pays particular attention to the roles of identities and norms of actors in the international community. Turkish humanitarian aids for complex emergencies in Somalia and Syria, and for natural disasters in Pakistan are the three cases selected in this study. These three case studies are chosen in this study to analyze and compare Turkey's humanitarian aid in different humanitarian contexts that range from unanticipated natural disaster related emergencies to protracted humanitarian crises. Based on the findings of the study, it is plausible to argue that; Turkey's humanitarian aid policy under the governments of the Justice and Development Party has been shaped mainly by the humanitarian and historical responsibility, Islamic solidarity, protecting the vulnerable, and mutual partnership norms.
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectConstructivist Theory, Norms, Humanitarian Aid, Natural Disasters, Complex Humanitarian Emergencytr_TR
dc.subjectİnşacı Teori, Normlar, İnsani Yardım, Doğal Afetler, İnsani Kriztr_TR
dc.titleThe Role of Norms in Turkey's Humanitarian Assistance Strategy in the JDP era: The Cases of Pakistan, Somalia, and Syriatr_TR
dc.title.alternativeAk Parti Döneminde Türkiye'nin İnsani Yardım Stratejisinde Normların Rolü: Pakistan, Somali ve Suriye Vakalarıtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International