Recent Submissions

 • Çocukluk Çağı Hashimoto Hastalığında Tedavi Alan ve Almayan Gruplardaki Tiroid Otoantikor Düzeylerinin Seyri 

  ALAN TEHÇİ, Başak (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2021)
  Giriş ve Amaç: Hashimoto Tiroiditi (HT), (kronik otoimmün tiroidit) iyot yetersizliği görülmeyen bölgelerdeki hipotiroidizmin en sık görülen nedenidir. HT tanısı ile izlenmekte olan hastaların yaklaşık %20-30'luk kısmında ...
 • Yenidoğanlarda Tiyol Disülfid Referans Değerleri 

  GÜLSÜN, Merve (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2021)
  Amaç: Oksidatif denge, vücutta bulunan serbest radikallerin oluşması (oksidasyon) ve bu radikallerin antioksidan sistem ile ortadan kaldırılması arasındaki düzene verilen isimdir. Vücutta bu dengeyi korumaya çalışan ...
 • Malnutrisyonlu Prepubertal Çocuklarda Tiyol/disülfit Dengesi 

  BAHÇECİ, Onur (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2020)
  Amaç: Malnutrisyon makro ve mikrobesinlerin yetersiz/uygunsuz miktarda alındığı durumdur. Vücutta oksidatif stres oluşturan serbest radikallere yönelik savunma sistemi için mikrobesin alımı çok önemlidir. Mikrobesin alımının ...