AYBU Business Journal İşletme Fakültesi tarafından çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergi dili İngilizcedir.

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler