Recent Submissions

 • Küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında Dağlık Karabağ sorunu 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (2016)
  Bu çalışmada Türkiye-Ermenistan ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından önemli bir yere sahip olan Dağlık Karabağ sorununda, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkileri ele alınacaktır. Bu çerçevede ilk olarak Karabağ ...
 • Ermenistan'ın demografik yapısı ve Ermenistan'da azınlıklar 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Ermeni araştırmaları Dergisi, 2007)
  Bu makalede Ermenistan'm tarihteki demograjik yaptstndan hareketle, gefmiJten gunumuze Ermenistan cografyasmda hangi topluluklarm yaJadtgt, gunumuzde Ermenistan'daki etnik azinlielann genel durumu ve sdz konusu ...
 • Ermeni edebiyatında sürgün ve göç teması : Çağdaş batı Ermeni edebiyatı örneği 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Ermeni araştırmaları Dergisi, 2007)
  Kültürel bağlamda tarih ve edebiyat arasında çok yakın bir ilişki vardır. Toplumların tarih içinde geçirmiş olduğu deneyimler kendilerini ifade etme biçimi olan edebiyatlarına da yansıtmıştır: Örneğin 18. yüzyıl Alman ...
 • Ermenistan'da demokratikleşme sürecinin önündeki bazı engeller 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2008)
  Bu makalede Ermenistan'da demokratikleşme süreci çerçevesinoe Ermeni toplumunun karşılaştığı sorunlar üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda başta seçim süreçleri olmak üzere basın ve sivil toplum örgütlerinin demokratikleşme ...
 • Türkiye-Ermenistan ilişkileri (1918-2009) 

  Deveci Bozkuş, Yıldız; Palabıyık, Mustafa Serdar (2009)
  Türkiye’nin doğu komşularından biri olan Ermenistan ile ilişkileri genellikle literatürde oldukça az incelenmiş bir konudur. İki ülke arasındaki ilişkiler dendiğinde akla ilk olarak Ermeni soykırımı iddialarının gelmesi, ...
 • Turkish-Armenian relations (1918-2008) 

  Deveci Bozkuş, Yıldız; Palabıyık, Mustafa Serdar (2008)
  The relations of Turkey with Armenia, is a rarely studied subject in the literature, in general. When speaking of the relations between the two countries, the first thing that often comes to mind is the Armenian “genocide” ...
 • Kürt toplumunda kadın Dengbejler 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Nobel, 2011)
  Kürt toplumunda kadın dengbejlerle ilgili olarak daha doğrusu dengbejlik sanatıyla ilgili olarak günümüzde çok fazla kaynak bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu makale hazırlanırken özellikle yerli ve yabancı web ...
 • The Pontus question: An overview 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Uluslararası Suçlar ve Tarih, 2009)
  This article intends to analyze the problematic known by the international public opinion as “the Pontus Question,” which can be summarized as the uprisings of the Greek subjects living in the Black Sea Region of the Ottoman ...
 • Pontus meselesi: Genel bir bakış 

  Deveci Bozkuş, Yıldız; Palabıyık, Mustafa Serdar (Uluslararası Suçlar ve Tarih, 2011)
  Bu makale uluslararası kamuoyunda “Pontus Sorunu” olarak tanımlanan, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ve Milli Mücadele döneminde Karadeniz bölgesinde yaşayan, imparatorluğun Rum tebaasının ayaklanmaları, bölgede yaşanan ...
 • Son dönem iç ve dış politik gelişmeleri ışığında Türk-Ermeni ilişkileri 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Karadeniz Araştırmaları, 2013)
  Bu çalışmada özetle son 3 yılda Türk-Ermeni ilişkilerinde yaşanan iç ve dış politik gelişmeler ve bu gelişmelerin iki ülke ilişkilerine yansımaları incelenecektir. Bu çerçevede ilk olarak konuya genel bir giriş yapıldıktan ...
 • Mary Caroline Holmes’un “Urfa’da Ermeni Yetimhanesi” adlı eserinde Urfa’daki işgal yılları ve Ermeni yetim çocukları 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Turkish Studies, 2014)
  Bu çalışmada günümüzde Ermeni sorunu olarak bilinen 1915 Olaylarının öncesinde ve sonrasında Ermenilere yönelik eğitim, sağlık, finansal ve toplumsal konularda çalışmaları olan American Boards of Comissioner for Foreign ...
 • Some epigraphic and archaeological documents from Western Anatolia during the late Ottoman period 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Post-Medieval Archaeology, 2014)
  The focus of this article is on the post-medieval archaeological heritage of ðzmir,especially during the 19th century. The material selected consists of Armenian inscriptions from ðzmir and its close environs, since there ...
 • Ermeni tarih ders kitaplarında Türk imgesi 

  Deveci Bozkuş, Yıldız (Yeni Türkiye, 2014)
  Bu çalışma “Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı / Türk İmajı” başlıklı (110K571 nolu) ve Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu tarafından yürütülen TÜBİTAK 1001 projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. ...