Show simple item record

dc.contributor.authorBAŞ, Münire Kevser
dc.date.accessioned2022-02-01T12:41:53Z
dc.date.available2022-02-01T12:41:53Z
dc.date.issued2018-12-31
dc.identifier.issn2602-3245
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3057
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/44322/517446
dc.description.abstractTürkiye’de kadın modernleşmesi, Türk modernleşmesinin sancılı evrelerinden birisidir. İlk Türk feminist kabul edilen Halide Edib’in aksine sonraki yazarların feminist duyarlılıkları büyük oranda oryantalist bir perspektifte şekillenir. Kadın yazarların önemli bir kısmında dikkati çeken oryantalist perspektifi tartışmayı planladığımız bu çalışma bağlamında oluşturduğumuz 50 yazarlık bir listede kadın yazarların 20 tanesinin, yabancıların Türkiye’de eğitim veren okullarında lise eğitimi aldıkları görülmüştür. Kadın yazarların kadın sorunlarına ilişkin yaklaşımlarında büyük oranda indirgemeci ve seçkinci bir yaklaşım dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, Türkiye’deki kadın yazarların eserlerindeki oryantalist yaklaşım ve nedenlerine ilişkin bir tartışma ve değerlendirme hedeflenmektedir.tr_TR
dc.description.abstractModernization of women in Turkey is one of the most distressing stages of Turkish modernization. Unlike Halide Edib, who is regarded as the first Turkish feminist, recent writers developed their feminist sensitivity in an orientalist perspective substantially. In the context of this study, in which we plan to discuss the orientalist perspective that is striking about an important part of women writers, a list of 50 writers is created. It is seen that 20 out of 50 women writers got their high school education in foreign schools at Turkey. Hence, a reductionist and an elitist approach is conspicuous while women writers held women’s problems. In this context, a discussion and an evaluation concerning the orientalist approach of the works by women writers in Turkey and its reasons in this study.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUlisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisitr_TR
dc.subjectOryantalizmtr_TR
dc.subjectFeminizmtr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectKadın Yazartr_TR
dc.subjectKültürel Mücadeletr_TR
dc.titleOryantalizm ile Feminizm Arasında Türkiye’deki Kadın Yazarların Eserleritr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record