Show simple item record

dc.contributor.authorERAVCI, Hacı Mustafa
dc.date.accessioned2022-02-02T13:18:12Z
dc.date.available2022-02-02T13:18:12Z
dc.date.issued2019-07-06
dc.identifier.issn2602-3245
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3062
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/46863/587614
dc.description.abstractTürkiye ile Azerbaycan arasında kurulan stratejik ortaklık, hem Azerbaycan’ın uluslararası ortam da yaşadığı yalnızlık problemlerini ortadan kaldıracak, hem de Türkiye’nin güvenliği konusunda duyduğu endişeleri yok edecek türden bir ortaklıktır. Sovyetler Birliğinin ardından Türkiye kendisini batıya karşı tekrar konumlandırmış ve sonuçta Kafkas enerjisi için alternatif enerji, koridoru haline gelmesi için çeşitli çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışma içerisinde bu çalışmalar incelenmeye çalışılacak, Türkiye’nin dış politikasının neden bu yönde ilerlediği tartışılacaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe strategic partnership between Turkey and Azerbaijan is a kind of partnership that will eliminate the loneliness problems Azerbaijan has experienced in the international arena and will destroy the concerns Turkey has about security. After the Soviet Union, Turkey was re-positioned against the West and as a result, it began to carry out various studies to make alternative energy for Caucasus energy a corridor. In this study, these studies will be tried to be examined, and it will be discussed why Turkey's foreign policy is progressing in this direction.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUlisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisitr_TR
dc.subjectAzerbaycantr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectPetroltr_TR
dc.subjectDoğalgaztr_TR
dc.subjectTANAPtr_TR
dc.subjectAzerbaijantr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectOil, Gas, TANAPtr_TR
dc.titleSovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEnergy Cooperation Works between Azerbaijan and Turkey after the Soviet Period and Its impact on Foreign Policytr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record