Show simple item record

dc.contributor.authorBABACAN, Mehmet
dc.date.accessioned2022-02-03T10:10:15Z
dc.date.available2022-02-03T10:10:15Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifier.issn2602-3245
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3077
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/55656/761447
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı Soğuk Savaş döneminde sıkça kullanılan ancak son yıllarda Ortadoğu’da ve dünyanın diğer çatışma bölgelerinde yeniden uygulamaya konulan bir dış politika aracı olarak “vekâlet savaşları” kavramı bağlamında Arap Baharı dalgasıyla sarsılan ancak arzu edilen demokratik bir yönetimle siyasal, toplumsal ve ekonomik istikrarın henüz sağlanamadığı Libya’daki siyasal dengeleri yerel aktörler üzerinden teorik ve pratik düzeyde analiz etmektir. Çalışma kapsamında ayrıca Kuzey Afrika coğrafyasının stratejik, jeopolitik ve jeoekonomik açılardan önem taşıyan ülkesi Libya’nın uluslararası sistemdeki durumu güncel gelişmelere gelinceye değin tarihsel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Sonuç olarak ise Libya’daki siyasal istikrara ilişkin çözüm önerilerinden ve geleceğe yönelik projeksiyonlardan söz edilecektir.tr_TR
dc.description.abstractThe main aim of this study is analyze political balances of Libya at theoritical and practical level through local actors, where political, economic and social stability has not been yet achieved through a democratic government that has been shaken by a Arab Spring wave, in the context of the concept of proxy wars, a foreign policy tool that has been used frequently during the Cold War period but has been put into practice in Middle East and other conflict regions of wolrd in recent years. In the context of the study, the situation of Libya, the country of North Africa, which is important in terms of strategic, geo-political and geo-economic aspects, in the international system will be annexed from a historical perspective until the current developments. As a result, solutions to the political stability in Libya and future projections will be mentioned in article.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUlisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisitr_TR
dc.subjectLibya, Vekâlet Savaşlarıtr_TR
dc.subjectOrtadoğu, Arap Baharıtr_TR
dc.subjectLibya, Proxy Warfaretr_TR
dc.subjectMiddle East, Arab Springtr_TR
dc.titleLibya’daki Vekâlet Savaşlarının Saha Dengeleri Üzerindeki Etkileri ve Siyasî İstikrar Sorunutr_TR
dc.title.alternativeProxy Warfare in Libya: Its Effects on Domestic Balances and The Question Of Political Stabilitytr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-1420-7726tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record