Show simple item record

dc.contributor.authorOğuz, Esin Sultan
dc.contributor.authorKaradeniz, Şenol
dc.contributor.authorAlaca, Erdinç
dc.date.accessioned2022-03-08T13:19:41Z
dc.date.available2022-03-08T13:19:41Z
dc.date.issued2014-10-16
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3197
dc.description.abstractTürkiye'de son yıllarda gerçekleşen en kayda değer göç hareketi olarak değerlendirilebilecek emekli göçleri henüz göçmenlerin bilgi gereksinimleri bağlamında ele alınmamış aynı şekilde halk kütüphaneleri hizmetleri de bu açıdan değerlendirilmemiştir. Ülkemizde mülk edinen yabancılara ait demografik dağılımlar göçlerin çoğunlukla Avrupa ülkelerinden yapıldığını göstermektedir. Avrupa Birliği adaylığı sürecinde farklı kültürel ve sosyal geçmişe sahip topluluklarla bir arada yaşamak, beklentilerini karşılamak, ve halk kütüphaneciliği hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayabilmek amacıyla belirli illerdeki söz konusu toplumsal değişimin farkında olunması gerekmektedir. Halk kütüphaneleri süregelen toplumsal değişimlere paralel halkın yaşam kalitesine katkı sağlayacak hizmetleri geliştirmek sorumludur. Bunlar arasında yerel kimliklerin ve toplulukların devamlılığını sağlamak, kültürel farklılıkları korumak, demografik değişimler karşısında sosyal bütünleşmeyi sağlamak yer alır. Bu çalışmada halk kütüphanelerinin, farklı sosyal ve kültürel geçmişe sahip bireylerin göç ederek yaşamaya başladıkları ülkeye uyum sürecindeki rolüne dikkat çekilecektir. Bu amaçla hala devam eden TÜBİTAL SOBAG destekli "Emekli Göçü ile Türkiye'ye Yerleşen Yabancıların Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Antalya Yöresine Yönelik Bir Araştırma" başlıklı projemizin ilk verileri paylaşılacaktır.tr_TR
dc.publisherTÜBİTAKtr_TR
dc.subjectEmekli göçmenler, halk kütüphaneleri, sosyal bütünleşme, kültürel bütünleşmetr_TR
dc.titleYabancı Emekli Göçü Kapsamında Sosyal Bütünleşme Merkezi Olarak Halk Kütüphaneleritr_TR
dc.typePresentationtr_TR
dc.contributor.authorID44339tr_TR
dc.contributor.authorID170435tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record