Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

  Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019-10-20)
  İSNAD, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan yayınlarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım ve kaynak gösterme sistemidir.
 • Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci, yazar Ali Avcu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2011) 

  Demir, Abdullah (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, 2017-12-15)
  Değerlendirmesi yapılan Karmatîliğin Doğuşu ve Gelişim Süreci adlı eser, Ali AVCU tarafından Prof. Dr. Hasan ONAT’ın danışmanlığında 2009 yılında doktora tezi olarak hazırlanmış ve 2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesi ...
 • Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Müdâfaası 

  Demir, Abdullah (Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal, 2016-06-15)
  Ebû İshâk es-Saffâr, Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) kelâm anlayışını benimseyen Batı Karahanlılar dönemi âlimlerinden birisidir. Telhîsü’l-edille ve Risâle fi’l-kelâm adlı kitaplarının içeriği, kullandığı yöntem ile Osmanlı ve ...