Show simple item record

dc.contributor.authorÜSTÜ, Yusuf
dc.contributor.authorUĞURLU, Mehmet
dc.date.accessioned2022-04-08T07:07:17Z
dc.date.available2022-04-08T07:07:17Z
dc.date.issued2012-02
dc.identifier.issne‐ISSN: 2148‐4570
dc.identifier.urihttp://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/3214
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/amj/issue/1742/21454
dc.description.abstractRomatoid Artrit (RA); dünyada en sık (popülasyonun yaklaşık % 1’i) görülen inflamatuar artrittir. Orta yaşlarda daha çok kadınlarda görülürken (2:1), yaş ilerledikçe bu oran 1:1’e yakın olur. Kadınlarda en sık 50-55 yaşlarında arasında, erkeklerde ise daha geç yaşlarda görülür. RA tedavisine güncel yaklaşım, erken ve agresiftir. Tedavi edilmez veya tedavi başlanmasında gecikme olması durumunda 10 yıl içinde pek çok hastada kalıcı deformiteler gelişir. Aile hekimi, 50-55 yaşlarında özellikle bayan hastalarda, ellerde ve ayaklarda küçük eklemlerde simetrik ağrı ve şişlik, sabahları eklemlerde 30 dakikadan fazla süren tutukluk saptaması halinde, gecikmeksizin Romatoloji/ FTR uzmanına sevk etmelidir.tr_TR
dc.description.abstractRheumatoid arthritis (RA), is the most commonly(in about %1 of the population) observed inflammatory arthritis.Being observed more in women during middle ages (the ratio 2:1), this ratio gets closer to 1:1 while age gets higher. The illness is observed mostly between ages 50-55 in women, while it is seen in older ages in men. The current approach to RA is early and aggressive.If it is not treated or treated late, permanent deformities occur in many of the patients within ten years. If the family physician observes symmetric pain and swelling in minor joints of hands and feet, and morning stiffness in 50-55 years old women, he should consult the patient to a specialist in physical medicine and rehabilitation. Key Words: Rheumatoid arthritis, first step health care
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Medical Journaltr_TR
dc.subjectRomatid artrittr_TR
dc.subjectBirinci basamaktr_TR
dc.subjectPopülasyontr_TR
dc.titleRomatoid Artrit İçin Birinci Basamak Kullanımına Yönelik Kanıta Dayalı Bir Rehber Çalışmasıtr_TR
dc.title.alternativeAn Evidence Based Guideline For Rheumatoid Arthritis For Primary Caretr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record