Collections in this community

Recent Submissions

 • Stratejik Kararların Alt-Optimalliği Üzerine 

  Ilter, H. Kemal (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2013)
  Son yıllarda, bilişim sistemleri, teknolojik sistemler ve yenilik konularında, işletmenin stratejik uyumunun belirlenmesi ve bu uyumun sayısallaştırılması kuramsal açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, işletmenin ...
 • Türkiye’deki kamu personel politikalarının bir analizi 

  Şener, Hasan Engin (Adres Yayınları, 2013-10)
  Bu bölüm üç temel sav üzerine kuruludur. İlk olarak, Türkiye'de her ne kadar liyakate dayalı model mevzuatımızda yer alsa da, makalede, Türkiye'deki istisnalar dolanımıyla ganimet sistemini dışlamadığı savunulacaktır. ...
 • Taylorizm ve piyasa bağlamında kapitalist yönetim tekniklerinin evrenselliği ve nesnelliği 

  Şener, Hasan Engin (Amme İdaresi, 2013-12)
  Bu makalede yönetim tekniklerinin evrensel olup olmadığı kapitalist araçların sosyalist amaçlar için kullanılıp kullanılamayacağı üzerinden tartışılacaktır. Kapitalist araçlar mikro düzeyde Taylorizm ve makro düzeyde ...