İŞLETME FAKÜLTESİ

 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Ilter, H. Kemal (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2013)
    Son yıllarda, bilişim sistemleri, teknolojik sistemler ve yenilik konularında, işletmenin stratejik uyumunun belirlenmesi ve bu uyumun sayısallaştırılması kuramsal açıdan önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, işletmenin ...
  • Şener, Hasan Engin (Adres Yayınları, 2013-10)
    Bu bölüm üç temel sav üzerine kuruludur. İlk olarak, Türkiye'de her ne kadar liyakate dayalı model mevzuatımızda yer alsa da, makalede, Türkiye'deki istisnalar dolanımıyla ganimet sistemini dışlamadığı savunulacaktır. ...
  • Şener, Hasan Engin (Amme İdaresi, 2013-12)
    Bu makalede yönetim tekniklerinin evrensel olup olmadığı kapitalist araçların sosyalist amaçlar için kullanılıp kullanılamayacağı üzerinden tartışılacaktır. Kapitalist araçlar mikro düzeyde Taylorizm ve makro düzeyde ...