Now showing items 1-1 of 1

    • Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin Kronotop Bağlamında İncelenmesi 

      Tek, Zeynep (Turkish Studies – İnternational Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013)
      Zaman-uzam ve duygu birlikteliğini ifade eden ‘kronotop’, Mikhail Bakhtin tarafından Einstein’in görelilik teorisinden faydalanılarak edebiyata kazandırılan bir terimdir. ‘Chronos’ (zaman) ve ‘topos’ (mekân) kelimelerinden ...