Show simple item record

dc.contributor.authorTek, Zeynep
dc.date.accessioned2017-01-12T12:13:41Z
dc.date.available2017-01-12T12:13:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/475
dc.description.abstractSafiye Erol’un son romanı olan Dineyri Papazı’nın konusunun genel niteliği aşk olup mahiyeti ise İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllarda İstanbul’da Gülbün adlı genç bir kızın evli ve kendinden yaşça büyük Mehmet Ayhan Cimşidoğlu adlı zengin bir adama duyduğu derin / yasak aşktır. Bu makale, Mehmet Ayhan adlı karakterin psikanaliz ekol içerisinde özel bir inceleme alanı olan narsisizm üzerinden incelenmesine dayanmaktadır. Kendi oluşunun, sırrının ve aşkının içinde kaybolarak bir kemalât sürecinden geçen Gülbün’ün bu ruhsal derinliğine karşılık Ayhan’ın büyüklenmeci kendilik olarak görünen psikolojik durumu eser içerisinde ciddi bir karşıtlığı ve çatışmayı doğurmuştur. Söz konusu çalışmada, Ayhan'ın narsisizmi normal narsisizmden ziyade patolojik narsisizmin bir türü olan nevrotik bir tipte değerlendirilmektedir. Narsisizmin aynalama sürecinde ortaya çıktığı, kişilik ve benlik saygısı açısından önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda Ayhan'da gözlemlenen yüksek düzeydeki narsisizmin onun aile ve çocukluk süreçleri ile ilişkisi olduğu varsayımı kuvvetlidir. Otto Kernberg’in ciddi patolojik narsisizm türü olarak kabul ettiği bu tarz kişiliklerin; dış hayranlık ve takdire aşırı bağımlılık, devamlı olarak parlaklık, zenginlik, güç ve güzellik uğrunda doyum sağlama arayışı, empati yoksunluğu gibi karakteristik patolojik özelliklerinin birçoğunun Ayhan’da görüldüğü dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı psikanaliz sahada narsisizm üzerine yapılan çalışmalar merkeze alınarak Gülbün’ün içine düştüğü psikozların temel nedeninin Ayhan’ın psikolojisiyle alakalı olduğunu gösterebilmek ve böylelikle romanın derin planına daha iyi nüfuz edebilmektir. Dineyri Papazı, the latest novel of Safiye Erol, is about love in general. More specifically, it talks about a deep but forbidden love between a young girl– Gülbün, and a rich and older man – Mehmet Ayhan Cimşidoğlu, in İstanbul during World War II. In the present article, Mehmet Ayhan’s character has been analyzed within the conceptual framework of narcissism, which is a special research area in psychoanalytic school of thought. The opposition between the psychological depth of Gülbün – who was in the process of moral maturation (kemalat) and dissolved into one’s own being, mystery, and love; and, the psychological state of Ayhan as a grandiose selfhood reflects itself as a certain dichotomy and conflict in the novel. In this study, Ayhan’s narcissism can be identified as neurotic type, which is a form of pathological narcissism rather than normal narcissism. Given the fact that narcissism arises out of the mirroring process, and is important for the development of personality and self-esteem, high levels of narcissism observed in Ayhan might potentially be related to the impact of familial and childhood processes on him. Ayhan, most of the time, exemplifies the traits of narcissistic personality (which is, in fact, pinpointed to be pathological by Otto Kernberg) such as addiction to be admired and appreciated, continual seek for satisfaction based on brilliancy, richness, power, and beauty; and, lack of empathy. Under the light of narcissism-related psychoanalysis literature, the current study mainly intends to scrutinize the possibility that Gülbün’s psychosis might be caused by Ayhan’s psychological condition. In the end, we hope to penetrate the deep structure of the novel.en_US
dc.publisherYeni Türk Edebiyatı Araştırmalarıen_US
dc.subjectSafiye Erol, Dineyri Papazı, narsisizm, psikanalitik kuram, metin incelemesi. / Safiye Erol, Dineyri Papazı, narcissism, psychoanalytic theory, textual analysisen_US
dc.titleSafiye Erol’un Dineyri Papazı Adlı Romanında Narsisistik Kişilik Çözümlemesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.authorIDZeynep TEKen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record