Show simple item record

dc.contributor.authorTek, Zeynep
dc.date.accessioned2018-01-08T06:45:28Z
dc.date.available2018-01-08T06:45:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/653
dc.description.abstractMütefekkir, muharrir, filolog Safiye Erol (1902-1964) Türk edebiyatının özellikle roman türünde eserleriyle dikkat çeken kadın yazarlarındandır. Dört romanı, bir hikâye kitabı, iki roman çevirisi, dinî - felsefî etütleri, deneme ve makaleleri olan sanatkâr, anlatılarında ve yazılarında kadın duyarlığı, başka bir ifadeyle kadın meselelerine karşı gösterdiği hassasiyet ile dikkat çekmektedir. Söz konusu hassasiyet edebî metinler ve düşünsel yazılarla sınırlı kalmamış, yazar kadın meselelerinin merkeze alındığı çeşitli çalışmalarda bilfiil görev almıştır. Bu makalenin ana odağını Erol'un kaleme almış olduğu fikir yazıları oluşturmaktadır. Erol, yazılarında modernleşme sürecinde kadının geçirdiği iç ve dış formasyonlar üzerinde durmaktadır. Annelik, zevcelik, ev kadınlığı rollerinin yanında kadının meslek hayatı, onun yazılarında durulan meselelerin başında gelmektedir. Kadın giyimini etik ölçütler üzerinden yorumlayan Erol'un bu bakış açısında 'edep' kavramı öne çıkmakta, kadın sorunlarının çözümünde İslami yaşayışın önemi belirtilmekte, aile kavramına gösterilen ihtimamın da kadın meselesinden ayrı değerlendirilemeyeceği görülmektedir. Böylelikle yazarın fikir dünyasında kadının yer alış biçimi sosyal ve kültürel boyutlarıyla aydınlatılmaya çalışılacaktır. Philosopher, journalist, philologist Safiye Erol (1902-1964) is a woman writer who draws attention with his works especially in the novel type of Turkish literature. The author who has four novels, a storybook, two novel translations, religious-philosophical studies, lots of essays and articles, draws attention in her narratives and writings about women's sensitivity, in other words, the sensitivity of women's affairs. The author whose sensibility is not limited to these literary texts and intellectual writings, taken part in various studies that women's affairs are centralized. The main focus of this article is the idea writings of Erol. Erol focuses on internal and external formations experienced by women during the modernization process in her works. Besides maternal, wifehood, housewife roles, the career life of the woman is at the head of the issues raised in the writings of Erol. At this perspective of a writer who interprets the clothing of women through ethical criteria, it is seen that notion of 'edeb' is at the forefront and emphasized the importance of living according to İslam in solving problems of a woman and also making a point of the family can not be considered apart from the woman issue. So the place of women in Erol’s world of ideas will be tried to lighten in terms of social and cultural dimensions.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGazi Türkiyaten_US
dc.subjectSafiye Erol, kadın, aile, modernism, İslam. / Safiye Erol, woman, family, modernism, Islamen_US
dc.titleSafiye Erol'un Yazılarında Kadının Aile ve Toplum İçindeki Rolüen_US
dc.title.alternativeSafiye Erol'un Yazılarında Kadının Aile ve Toplum İçindeki Rolü, Gazi Türkiyat, S. 21, Güz 2017, s. 163-179.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record