Now showing items 1-1 of 1

    • AİHM’nin Hasan ve Eylem Zengin - Türkiye Kararının Değerlendirilmesi 

      Zengin, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
      Din eğitimi son on yılda yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Buna göre din eğitimi çok boyuta sahiptir ve bununla ilgili problemlerden birisi din eğitiminin müfredatıdır. Bununla birlikte bu müfredatın içeriğiyle ...