Now showing items 1-2 of 2

  • Farklılıkların Bir Arada Yaşamasında Liberal Bir Yaklaşım: Çok kültürlülük Teorisi 

   BARIN, Taylan (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016-07-15)
   Günümüzde ülkelerin tamamına yakını farklı kültürleri barındırmaktadır. Tarihten günümüze kültürel azınlıkları korumak ve azınlık ile çoğunluk kültürü arasındaki muhtemel çatışmaları önlemek amacıyla çeşitli çabalar sarf ...
  • HÜKÜMETE KARŞI SUÇ 

   Yazıcıoğlu, İsmail. (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016)
   Demokratik bir hukuk devletinde; hükümetin el değiştirmesi belirli aralıklarla yapılan seçimlerle, hükümetin düşürülmesi ise hukuki birtakım yollarla gerçekleşmektedir. Bu duruma aykırı olarak hukuk dışı yöntemlerle, hükümetin ...